EP01 加長獻映近60分鐘 據聞在日本本劇人氣超旺

小貼一下主角們的劇照

snapshot20111115020343.jpg 

龜梨和也扮相意外的適合

snapshot20111115020130.jpg snapshot20111115020249.jpg snapshot20111115020852.jpg snapshot20111115023639.jpg snapshot20111115024143.jpg snapshot20111115024254.jpg snapshot20111115024616.jpg snapshot20111115025258.jpg snapshot20111115030902.jpg

 

會飛的

snapshot20111115025039.jpg snapshot20111115025043.jpg snapshot20111115025048.jpg snapshot20111115025117.jpg

也會變身

snapshot20111115030215.jpg snapshot20111115030257.jpg  

snapshot20111115030915.jpg snapshot20111115020424.jpg snapshot20111115023622.jpg snapshot20111115025433.jpg snapshot20111115025543.jpg snapshot20111115025647.jpg snapshot20111115025848.jpg

也是會變身的

snapshot20111115030403.jpg

鈴木福

snapshot20111115020757.jpg snapshot20111115021303.jpg snapshot20111115022409.jpg snapshot20111115025748.jpg snapshot20111115030842.jpg

特攝人形...就不貼了

揍敵客ㄉ官官 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()